13-Jähriges Stiftungsfest des V.C.i.S
  mit flossfahrt auf Kolbäcksån (2008)

 

V.C.i.S 13-årsjubileum med  flott-
färd på Kolbäcksån (2008)