16-Jähriges Stiftungsfest (Mai 2011)

 

16-årsjubileum med besök på vattenkraftverk (maj 2011)