17-Jähriges Stiftungsfest (Mai 2012)

 

17-årsjubileum med besök på fårgård
(maj 2012)