18-Jähriges Stiftungsfest (August 2013)

 

18-årsjubileum med besök på Strömsholms ridhus
(augusti 2013)